Aviso legal del Hotel Les Closes

Conoce nuestros términos legales

Aviso legal del Hotel Les Closes

A continuació exposem el recull de termes i condicions d'accés i d'ús de la pàgina web de LES CLOSES ANDORRA aplicable a l'usuari d'aquesta.


OBJECTE

RAMIO S.L, entitat inscrita al Registre de Societats del M.I Govern d'Andorra amb NRT L-708501-K i domiciliada a l' Av. Carlemany 93, AD700 Escaldes-Engordany, d'ara endavant LES CLOSES, és propietària de la pàgina web: www.lescloses.com. Tota la informació, continguts i domini del web són propietat de LES CLOSES i/o els seus col·laboradors.


CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés i ús de la web comporta l'expressa i plena acceptació de les condicions i disposicions previstes en aquest avís legal en la versió publicada en el moment d'accés de l'usuari en conformitat amb la legislació vigent. Per aquest motiu es recomana la lectura del contingut d'aquest avís si vol accedir a la informació i continguts.

L'accés a la web serà lliure excepte en alguns aparts en els quals es pugui requerir "password", degudament atorgat per LES CLOSES.


CONDICIONS D'ÚS

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis que ofereix aquest lloc web i a abstenir-se de realitzar activitats il·legals i respectar els drets propietat de LES CLOSES o els seus col·laboradors.

Queda totalment prohibit, a usuaris i tercers, realitzar qualsevol classe d'acció que pugui provocar perjudicis o alteracions sobre els continguts de la web, correus electrònic o servidor del domini on està allotjada.

En cas d'incompliment de les condicions d'accés i d'ús d'aquest lloc web es prendran, sense previ avís, les mesures necessàries per evitar les activitats i les conductes descrites i poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i reclamació de les responsabilitats derivades.


SEGURETAT EN LES TRANSACCIONS

Les reserves i pagaments efectuats mitjançant la web de LES CLOSES es gestionen mitjançant una zona segura. La confidencialitat i seguretat de les dades està garantida, tant al tractament de les dades personals com a les targetes de crèdit/dèbit.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts, elements gràfics, fotografies, codis, fonts i altres elements que formen part del lloc web www.lescloses.com I difosos per aquest mateix lloc web són titularitat exclusiva de LES CLOSES o dels seus col·laboradors. Queda prohibida l'obtenció, reproducció, modificació, cessió, distribució i explotació comercial dels continguts de la web sense el consentiment previ i per escrit de la propietat.

L'incompliment d'aquestes condicions poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i reclamació de les responsabilitats derivades.


CONTINGUTS

L'usuari assumeix, coneix i accepta que la informació continguda en aquest lloc web és merament informativa; els continguts del lloc web poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats, tanmateix LES CLOSES posarà tots els mitjans possibles per corregir-los o esmenar-los.

La Propietària es reserva el dret de modificar, actualitzar, afegir o eliminar els continguts del lloc web, i així mateix es reserva el dret de suspendre temporalment o indefinidament i/o restringir l'accés.


RESPONSABILITATS

LES CLOSES no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l'accés a la pàgina o l'ús la informació continuada a la web.

La presència d'enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu, per tant LES CLOSES L no es responsabilitza ni garantida la veracitat respecte a les informacions, opinions i conceptes que s'esmentin en aquestes; i tampoc es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin generar la informació, productes o serveis esmentats mitjançant aquests enllaços.


LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions d'ús i accés queden subjectes a l'ordenació jurídica andorrana indistintament la procedència del visitant. 


PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s'informa la persona interessada que:

Les dades personals facilitades per Vostè a través d'aquesta pàgina web de titularitat de LES CLOSES s'incorporaran als fitxers de titularitat de RAMIO S.L degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

Les dades de pagament facilitades per la seva reserva mitjançant aquesta web estan subjectes a la política de protecció de dades de l'empresa GNA Serveis Telemàtic SL, proveïdora del motor de reserves de l'Hotel Les Closes.

L'accés a la pàgina web és anònima, tanmateix, si l'usuari facilita les seves dades personals mitjançant el formulari de contacte, e-mail o qualsevol altre via aquestes passaran a formar part del fitxer CLIENTS LES CLOSES gestionat per RAMIO, S.L; d'ús comercial i contractual.

Així mateix, s'informa la persona interessada que l'adreça on pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició és info@lescloses.com

En el cas que Vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en el futur, per part de LES CLOSES podrà manifestar tal desig enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: info@lescloses.com


COOKIES

Amb l'objectiu d'oferir un millor servei i usabilitat de www.lescloses.com es realitzen analítiques i monitoratge de l'activitat dels usuaris de la web mitjançant GOOGLE ANALITYCS, això compren de les visites realitzades, pàgines visitades, el temps de navegació i la freqüència d'utilització.